Tractaments fitosanitaris

Realitzem tractaments fitosanitaris, tant preventius com curatius, per cobatre qualsevol tipus de malaltia de les plantes; fongs, insectes, bacteris…

També oferim el serveis d’endoteràpia vegetal. L’endoteràpia vegetal és un mètode terpèutic de tractaments fitosanitaris que consisteix en injectar el producte directament al sistema vascular de la planta.

Un dels majors avantatges d’aquest sistema és la no pulverització de productes químics contaminants al medi ambient. 

CatalanSpanish